Lý thuyết cơ bản về các loại khí trong phong thủy

Âm khí là gì ✔️ Dương khí là gì ✔️Cách tăng dương khí trong nhà ✔️ Dương khí và âm khí là gì trong phong thủy

các loại khí nào trong phong thủy? Thuyết Âm Dương chia các khí vận khác nhau của thế gian thành Âm khí, Dương khí. Âm là tối, Dương là sáng, vật có tính nữ là Âm, vật có tính nam là Dương.

Âm khí dương khí trong phong thủy

Trong lý thuyết Phong Thủy có hai trường hợp xem khí vận Âm và Dương là Sinh khí, đó là thuyết Âm Dương giao hòa và tịnh Âm tịnh Dương.

Khi Âm Dương giao hòa sẽ tạo ra Sinh khi . Ngược lại, Âm Dương kết hợp hỗn loạn sẽ tạo ra Sát khí, Vì thế, nếu khí vận không thể hòa hợp với nhau thì tốt nhất là nên ở trạng thái thuần Âm thuần Dương
thì mới tạo ra Sinh khí.

Trong các loại khí trong phong thủy, Sinh khí được tạo ra từ vật chất hỗn hợp là khái niệm của thuyết Âm Dương giao hòa, còn Sinh khí được tạo ra từ vật chất thuần nhất, tỉnh khiết là khái niệm của thuyết tịnh Âm tịnh Dương.

Con người đôi khi phải tỉnh chế vật chất hỗn hợp để tạo ra vật chất thuần khiết hữu ích. Lúc này, vật chất thuần khiết sẽ chứa khí vận “tịnh Âm tỉnh Dương”.

Ví dụ, xăng đầu được tinh chế từ dâu mỏ là một loại chất mang Sinh khí tịnh Âm tịnh Dương. Tuy nhiên, để có độ n khiết cao thì cản đặc biệt chú ý đến đặc điểm sử dụng và có các kiểm soát khí vận thích hợp; nếu không, chúng có thể trở thành chất độc. Ví dụ, đổ bừa bãi chất hóa học đã được tỉnh chế xuống sông sẽ khiến các loài thủy sinh chết hàng loạt.

các loại khí trong phong thủy

 

Khi phân chia vật thể thành khí vận Âm Dương, cần chú ý vấn để quan trọng trong khái niệm Âm Dương, đó là trong Âm tiểu Dương và có trong Dương tiểu Âm. Các tiểu Âm, tiểu 3N nnày là nguồn động lực làm biến đổi khí vận của vạn vật ko:
Dương. Việc trong Âm có Dương, trong Dương có Âm cũng là mội nguyên lý cơ bản của Chu Dịch.

Ngũ Hành khí trong phong thủy

Theo thuyết Ngũ Hành trong các loại khí trong phong thủy, khí vận của thế gian được chia thành năm loại là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Khối sắt hoặc tảng đá là Kim, cây cối là Mộc, nước là Thủy, lửa là Hỏa và đất là Thổ. Trong đó, vì khí vận Mộc có đặc tính tương tự với khí vận của thân cây đang sống nên khí vận này có ý nghĩa ‘tạo sự phát sinh”.

Đây là khí vận phát sinh tất cả các vấn đẻ như: sinh mệnh, nghẻ nghiệp, nghệ thuật, lịch sử, v.v. Khí vận chế ngự khí vận Mộc là khí vận Kim (Kim khắc Mộc).

Vì thế, khí vận Kim được coi là khí vận kìm hãm. Khí vận Mộc là Sinh khí; ngược lại, khí vận Kim là Sát khí. Tinh chất của Ngũ Hành được thể hiện ngay trong chữ “Hành”. “Hành” có nghĩa là luôn vận hành và biến đổi — và đây là một đặc tính rất quan trọng của khí.

 

Ngũ Hành khí trong phong thủy

 

Tiêu chuẩn phân các loại khí trong phong thủy

“Thật khó để xác định tiêu chuẩn phân loại khí vì không phải lúc nào khí cũng thuân Âm hay thuần Dương mà đôi khi trong Dương có Âm hoặc trong Âm có Dương.

Với Ngũ Hành khí cũng tương tự như vậy. Các loại khí trong phong thủy, Khí vận có thể vừa là Mộc vừa là Hỏa, vừa là “Thổ vừa là Kim — được cấu tạo theo kiểu trộn lẫn một chút khí Kim vào trong khí Mộc.

Ngoài ra, trong mỗi khí vận của Ngũ Hành còn có thể được chia ra thành Âm, Dương. Ví dụ, ta có thể chia khí vận Mộc ra thành Mộc Âm và Mộc Dương.

Nếu gọi một khí là Âm thì có nghĩa là phần Âm trong khí đó mạnh hơn phần Dương chứ không phải khí đó thuần nhất khí vận Âm.

Vì thế, trong Phong Thủy, khi Âm khí chiếm trên 50% bầu không khí thì khí vận đó được xem là Âm, còn chiếm dưới 50% bầu không khí thì khí vận đó được xem là Dương.

Ngũ Hành khí cũng có thể được chia thành thanh khí và uế khí. Ví dụ, khi khí Mộc thanh khiết thì đó là khí vận Mộc của Sinh khí, còn khi mờ đục thì nó sẽ trở thành khí vận Mộc của Sát khí (Mộc sát).

Khi xem tính thanh/đục của khí vận nào đó, hiếm thấy trường hợp khí vận hoàn toàn trong sáng hoặc mờ đục; chỉ có thể xem giữa thanh và đục, tính nào mạnh hơn.

Tiêu chuẩn phân các loại khí trong phong thủy

 

Vì thế, nếu xác định khí vận của vật thể nào đó là Mộc thì cũng không nên xem đó là khí vận Mộc tinh khiết mà phải hiểu nó theo nghĩa nó chứa nhiều khí vận Mộc nhất.

Do trong Ngũ Hành tồn tại rất nhiều khí vận không thuần nhất, nên các loại khí trong phong thủy có thể hiểu được tại sao lý luận Âm Dương Ngũ Hành lại không rõ ràng như vậy. “Thế giới quan về khí” cũng có đặc tính tương tự.

Vậy làm thế nào để xác định đó là khí gì? Có thể định lượng khí bằng con số không? Phải chăng ta có thể phân chia vật này là Dương khí, vật kia là Âm khí đựa vào một giá trị chuẩn nào đó đã được

Dương của dòng điện. Nhiệt độ hay dòng điện và từ trường đều có thể được đo lường bằng máy móc. Tuy nhiên, máy móc không thể đo lường tất cả các khí Âm Dương mà con người cảm nhận được.

Với Ngũ Hành khí cũng vậy. Chẳng hạn, thật khó xác định được trong một vật thể nào đó chứa bao nhiêu khí Mộc và bao nhiêu khí Kim.

Con người không hề nghỉ ngờ về sự tồn tại của một sức mạnh thần bí và có thể cảm nhận những khí vận mà máy móc không định lượng được. Vậy các loài động, thực vật khác có năng lực ấy không?

Nhiều kết quả nghiên cứu cho thấy chúng cũng có năng lực ấy, thậm chí còn có phần trội hơn con người trong một số lĩnh vực nhất định. Thế nhưng, không có sinh vật nào có khả năng cảm nhận một cách tổng hợp như con người.

 

Khí trong phong thủy nhà ở

 

Các loại khí trong phong thủy có thể được kiểm định, đo lường trong phòng thí nghiệm nhưng vũ trụ rộng lớn này không phải là phòng thí nghiệm nên con người không thể làm điểu đó theo ý muốn của mình.

Hơn nữa, không phải thành phân nào của khí cũng được con người nhận biết và đánh giá chính xác nên rốt cuộc, con người phải dùng tỉnh thần cùng thể xác của mình để cảm nhận chúng.

Dễ nhận thấy rằng trạng thái tỉnh thân và cơ thể con người, khí hay bẩu không khí xung chứng minh bằng thực nghiệm hay định lượng bằng máy móc?

Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, ta có thể định lượng và phân chia một khí vận nào đó thành Âm hay Dương dựa vào máy móc’. Ví dụ như cách nhận biết trường từ trường của trái đất hay điện tích Âm, điện tích Dương, ion Âm, ion Dương

Các loại khí trong phong thủy chỉ đơn giản là phân chia hai đặc  tính khác nhau của sự vật thành Âm Dương, Thật ra, sự phân chia này cũng chỉ tương đối vì nếu chỉ có một loại, thì không thể chia nó thành Âm và Dương được.

Quanh đều là những yếu tố luôn biến đổi. Vì thế, để nhận biết chính xác sự vận hành của khí vận trong điều kiện như vậy quả là vô cùng khó khăn?.

Do đó mà từ xưa đến nay, con người vẫn không ngừng tìm hiểu và phân tích vẻ khí” dựa trên nhiều thuyết, trong đó có thuyết Âm Dương Ngũ Hành.