Chi phí cơ hội là gì ?

Chi phí cơ hội là một khái niệm được sử dụng trong lý thuyết lựa chọn. Nó được vận dụng rất thường xuyên và rộng rãi trong đời sống kinh tế. Nó dựa trên cơ sở là nguồn lực khan hiếm nên buộc chúng ta phải thực hiện sự lựa chọn, tức là thực hiện sự đánh đổi. Cũng có nghĩa là để nhận được một lợi ích nào đó buộc chúng ta phải đánh đổi hoặc bỏ qua một chi phí nhất định cho nó.

Chi phí cơ hội của một phương án được lựa chọn là hiệu số giữa giá trị của phương án tốt nhất bị bỏ qua khi thực hiện sự lựa chọn đó và giá trị của phương án lựa chọn. Hiểu một cách đơn giản chi phí cơ hội là sự lựa chọn phương án khác hiệu quả hơn so với phương án đã chọn.

Một ví dụ cụ thể để minh họa cho chi phí cơ hội. Giả sử một người có ngôi nhà mặt phố, mở một cửa hàng kinh doanh giày dép. Mồi tháng cô ta phải chi ra 80 triệu mua tiền hàng để bán, 4 triệu cho chi phí cho cửa hàng như điện thoại, internet, điện, nước, thuế nộp cho Nhà nước…. Mỗi tháng cửa hàng có doanh thu đạt 100 triệu.

Cô ta cho rằng mình có lợi nhuận 16 triệu một tháng. Tuy nhiên, nếu cô ta không tự bán hàng mà cho thuê nhà sẽ được 20 triệu một tháng. Đồng thời nếu không bán hàng mà đi làm chồ khác, cô ta sẽ có thu nhập 6 triệu một tháng thêm nữa.

Như vậy thực tế là chủ cửa hàng đã bỏ qua số tiền 26 triệu một tháng có thể thu được nếu chọn phương án là cho người khác thuê cửa hàng thay vì tự kinh doanh, đồng thời có thu nhập khi đi làm ở chỗ khác thay vì ở nhà bán hàng. Hiệu số số tiền 26 – 16  = 10 triệu này chính là chi phí cơ hội khi lựa chọn phương án mở cửa hàng bán hàng giày dép.

Cần lưu ý chi phí cơ hội không phải là xem xét tổng giá trị các lựa chọn bị bỏ lỡ mà chỉ xem xét giá trị của lựa chọn tốt nhất có thể bởi vì người ta không thể nào cùng một lúc sử dụng nhiều lựa chọn thay thế được. Hầu hết các chi phí cơ hội rất khó so sánh.

Chi phí cơ hội chỉ có ý nghĩa trong điều kiện khan hiếm nguồn lực, vì khi đó người ta sẽ buộc phải đánh đổi, nếu tiến hành hoạt động này thì phải bỏ hoạt động khác. Việc hiểu rõ khái niệm về chi phí cơ hội có thể giúp chúng ta đưa ra quyết định chính xác hơn trong đầu tư BĐS. Từ đó sẽ chọn được phương án đầu tư hiệu quả nhất. Đó là phương án khả thi có chi phí cơ hội thấp nhất.

CÔNG THỨC TÍNH CHI PHÍ CƠ HỘI

Mặc dù chi phí cơ hội rất khó có thể định lượng chính xác, song chúng ta vẫn có thể tính toán ước lượng chúng. Để tính toán được chi phí cơ hội, chúng ta phải tiến hành các bước: xác định các phương án lựa chọn khác nhau, tính lợi nhuận tiềm năng của mỗi phương án lựa chọn, chọn phương án tốt nhất, tính chi phi cơ hội bằng mức chênh giữa phương án tốt nhất và phương án lựa chọn.

Xác định các phương án lựa chọn khác nhau

Khi đối mặt với hai hoặc vài lựa chọn khác nhau, bạn phải tính toán lợi ích tiềm năng mà các lựa chọn này mang lại. Vì bạn chỉ có thể chọn một trong các lựa chọn đó, do đó bạn sẽ bỏ lỡ lợi ích của các lựa chọn còn lại. Lợi ích bị bỏ lỡ của phương án tốt nhất chính là chi phí cơ hội. Ví dụ, giả sử bạn làm chủ một công ty và bạn có 5 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển. Bạn phải quyết định nên chọn đầu tư vào BĐS để kiểm lời hoặc đầu tư vào máy móc thiết bị để mở rộng sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm.

Nếu quyết định đầu tư vào BĐS, bạn có thể thu được lợi nhuận từ việc đầu tư này, nhưng đồng thời bạn sẽ mất đi lợi nhuận có thể kiếm được từ việc đầu tư vào thiết bị sản xuất mới. Ngược lại, nếu quyết định đầu tư vào thiết bị sản xuất mới, bạn cũng có thể tăng doanh thu, nhưng bạn sẽ mất lợi nhuận kiểm được từ việc đầu tư vào bất động sản.

Tính lợi nhuận tiềm năng của mỗi phương án

Sau đó bạn sẽ nghiên cứu từng phương án và ước tính lợi nhuận từng phương án mang lại. Theo ví dụ trên, giả sử lợi nhuận ước tính của việc đầu tư vào bất động sản là 15%. Như vậy, bạn có thể kiếm được 750 triệu nhờ đầu tư vào BĐS. Giả sử việc đầu tư vào thiết bị sản xuất mới có thê giúp bạn kiếm được lợi nhuận là 10% số tiền đầu tư, tức là bạn sẽ kiếm được là 500 triệu.

Chọn phương án tốt nhất

Phương án lựa chọn nhiều khi không phải là phương án sinh lợi nhiều nhất, đặc biệt trong ngắn hạn. Lựa chọn phương án nhiều khi còn là theo đuổi mục tiêu dài hạn thay vì chỉ dựa vào lợi nhuận tiềm năng trong ngắn hạn. Trong ví dụ trên bạn có thể lựa chọn đầu tư vào thiết bị sản xuất mới thay vì đầu tư vào BĐS. Bởi vì mặc dù đầu tư BĐS có lợi nhuận tiềm năng cao hơn trong ngắn hạn, nhưng thiết bị sản xuất mới sẽ cho phép công ty của bạn tăng hiệu quả sản xuất và kinh doanh trong dài hạn.

Xin Vui Lòng Xem Thêm Tại Trang:https://phamngochanh.com/kiem-tien-ngay-khi-mua-va-phu-hop-voi-kha-nang-tai-chinh/