Khí trong phong thủy là gì – Nguyên lý biến đổi của khí

Khí trong phong thủy là gì✔️Khí là gì ✔️Sinh khí là gì. Bạn muốn tìm hiểu khí là gì trong phong thủy xem ngay bài viết sau đây.

Như đã để cập ở bài trước, khái niệm quan trọng nhất của Phong Thủy là ‘khí” vậy khí trong phong thủy là gì và mục đích chính của Phong Thủy là nhận “Sinh khí”, Vì thế, điều cần phải tìm hiểu trước tiên là “khí là gì” và “Sinh khí là gì”.

Ở đây, chúng ta hãy xét vẻ ‘khí” một cách cụ thể hơn ngoài tư tưởng Tam Tài “Thiên, Địa, Nhân”.

Vận khí trong phong thủy là gì?

Để hiểu hơn về khí là gì trong phong thủy, tôi đã tìm gặp những người được gọi là “người tạo ra vận khí” và đọc nhiều sách báo có bàn đến khí. Sau đây, tôi xin tóm tắt nội dung của một số lý thuyết về khi.

Trong nội dung của học thuyết Chu Tử có bàn về vấn để khí (bản thể khí) và lý (nguyên có thể nhận thức được là từ khi đến vật”, còn lý nằm ngoài khả năng nhận thức của con người bởi lý là ý niệm chứ không phải là sự tri nhận và có thể được suy luận dựa vào khả năng hiểu biết của con người.

Vì thế, ở đây, ta sẽ không bàn luận sâu vẻ vấn đề lý và khí là một hay là hai mà chỉ tìm hiểu xem những học thuyết như Âm Dương, Ngũ Hành, v.v. có bao gồm cả lý luận và khí luận được nói đến trong triết học phương Đông hay không mà thôi.

Vận khí trong phong thủy là gì?

Sự thật khí trong trong phong thủy là gì? khí không đơn thuần chỉ là “bản thể khí” mà còn bao hàm cả ‘nguyên lý biến đổi của khí” vì khí không tổn tại cố định mà luôn luôn biến đổi.

Do vậy, phương hướng cùng sự luân phiên biến đổi của khí quan trọng hơn nhiều so với bản thể khí; và như đã nói, trong Phong Thủy học bất động sản, việc khí sẽ biến đổi như thế nào trong tương lai được quan tâm nhiều hơn so với khí ở hiện tại. Nếu hiểu được nguyên lý này, việc đầu tư bất động sản sẽ thành công.

Khí trong phong thủy là gì theo cách nhìn của thuyết Âm Dương Ngũ Hành

Người xưa sống trong thế gian được tạo bằng khí nên họ quan tâm nhiều đến việc khí trong phong thủy là gì có đặc điểm gì và sẽ biến đổi thành khí nào tiếp theo. Để hiểu điều đó, họ đã tiến hành phân loại khí.

“Thuyết Âm Dương chia tất cả khí trên thế gian thành hai loại lớn là Âm khí, Dương khí. Nhìn bể ngoài thì có vẻ như thuyết Âm Dương tương ứng với khí luận.

Thế nhưng, khí theo thuyết Âm Dương không chỉ là bản thể khí mà còn bao hàm nguyên lý biến đổi của khí, vì trong trong nội dung của thuyết này ngoài triết lý chủ đạo trong Âm có Dương, trong Dương có Âm còn có nhiều triết lý khác như Âm Dương giao hòa (Âm, Dương phải hòa hợp thì mới may mắn)

ịnh Âm tịnh Dương (Âm phải thuần Âm, Dương phải thuần Dương thì mới may mắn). Có thể thấy những điều vừa nêu thuộc vẻ lý luận chứ không phải khí luận vì chúng không đẻ cập đến bản thân Âm khí và Dương khí mà nói vẻ nguyên lý biến đổi của Âm khí, Dương khí Như vậy, thuyết Âm Dương vừa nói về bản thể khí, vừa nói về nguyên lý biến đổi của khí nên có thể gọi là lý khí luận Âm Dương.

Khí trong thuyết Âm Dương Ngũ Hành

Như đã nói, một trong các mục đích của Phong Thủy là hướng lành tránh xấu (nghĩa là hướng đến Sinh khí và tránh Sát khí), trước tiên phải hướng tới điều lành, sau đó mới tránh xa điều xấu.

Nhưng do khác với xã hội truyền thống, xã hội ngày nay chứa nhiều Sát khí dược sinh ra bởi môi trường nhân tạo nên việc tránh Sát khí luôn được ưu tiên hơn việc tìm Sinh khí.

Nói rõ hơn, trong xã hội hiện đại, ta nên tìm hiểu khí trong phong thủy là gì và nên tìm hiểu về Sát khí kỹ hơn Sinh khí.

“Trong thuyết Sinh khí Sát khí cũng có điểm tương tự với thuyết Âm Dương. Giống như Âm đạt đến cực độ sẽ biến đổi thành Dương và Dương đạt đến cực độ sẽ biến đổi thành Âm, Sinh khi sẽ trở thành Sát khí nếu Sinh khí đạt đến cực độ và Sát khí sẽ trở thành Sinh khí nếu Sát khí đạt đến cực độ. Trong Sinh khí có Sát khí, trong Sát khí có Sinh khí. Đây chính là lý khí luận của thuyết Sinh khí Sát khí.

Không chia khí thành hai loại như thuyết Âm Dương, thuyết Ngũ Hành chia khí thành năm khí vận là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy và tuy nói về khí nhưng thuyết Ngũ Hành cũng đồng thời giải thích nguyên lý biến đổi của khí.

tìm hiểu khí trong phong thủy

Thuyết tương sinh tương khắc là gì?

Thuyết tương sinh bao gồm: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Thuyết tương sinh nói về quan hệ cho và nhận giữa hai khí vận. Ví dụ, trong quan hệ tương sinh Mộc sinh Hỏa thì Mộc cho và Hỏa nhận.

Thuyết tương khắc bao gồm: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khác Kim, Kim khắc Mộc. Thuyết tương khắc nói về quan hệ chế ngự và bị chế ngự giữa hai khí vận.

Ví dụ, trong quan hệ tương khắc Mộc khắc Thổ thì Mộc chế ngự Thổ. Có thể thấy, thuyết Ngũ Hành tuy nói vẻ khí Ngũ Hành nhưng đồng thời cũng giải thích nguyên lý biến đổi của khí. Vì thế, thuyết Ngũ Hành bao hàm cả lý luận và khí luận và chúng ta nên tìm hiểu khí trong phong thủy là gì để hiểu rõ hơn về thuyết này.

Ngoài ra, còn có thuyết Cửu tỉnh và thuyết 12 Lưu tỉnh, nhưng vì chúng không ứng dụng trong cuốn sách này nên ở đây việc giải thích về chúng chỉ dừng lại ở mức khái niệm. “Thuyết Cửu tinh là thuyết nói về các ngôi sao trong chòm sao Bắc Đầu; bao gồm Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân và sao Tả Phụ, Hữu Bật.

Từ ngày xưa, Bắc Đầu đã được xem là chòm sao liên quan tới kiết, hung, họa, phúc của con người và được con người xem như la bàn. Theo họ, chòm sao này cho biết sự vận hành của khí vận trong tương lai.

Khí vận của chín ngôi sao trong thuyết Cửu tỉnh cũng có nguyên lý biến đổi tương tự như khí vận trong các thuyết khác nhưng chủ yếu là kết hợp với Bát Quái Chu Dịch rồi biển đổi và phân thành Tiểu lưu niên hay Đại lưu niên, vì vậy thuyết Cửu tỉnh cũng bao gồm cả khí luận và lý luận.

Thuyết tương sinh tương khắc là gì?

Thuyết 12 Lưu tỉnh còn được gọi là thuyết 12 Bà Mụ. Vạn vật trên thế gian này đều trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tử.

Điều này đã được định lập và phân chia thành 12 giai đoạn: Tuyệt, Thai, Dưỡng, Sinh, Dục, Đới, Quan, Vượng, Suy, Bệnh, Tủ, Mộ.

Ta sẽ biết được kiết, hung của mình dựa vào việc biết mình hiện đang ở đâu trong 12 giai đoạn ấy. Giống như các thuyết đã nêu, thuyết 12 Lưu tỉnh cũng bao gồm cả khái niệm khí trong phong thủy là gì . Ngoài ra, còn có thuyết Bát Quái, lý luận Tam Hợp và lý luận Nạp Giáp.

Vẻ sau, tư tưởng Âm Dương và Ngũ Hành đã hợp nhất và được gọi chung là thuyết Âm Dương Ngũ Hành. Người ta cũng có thể gọi thuyết này bằng một số tên khác như tư tưởng Âm Dương Ngũ Hành, Âm Dương Ngũ Hành luận hay Âm Dương Ngũ Hành học.

Tham khảo các bài viết phong thủy khác tại Phamngochanh.com