Quy luật cung cầu: là gì, ảnh hưởng người tiêu dùng, hàng hóa, doanh nghiệp ra sao?

quy luật cung cầu là-theo quy luật cung cầu khi cung lớn hơn cầu thì giá cả ra sao-nhân tố ảnh hưởng tới sức mua nhu cầu dịch vụ là gì-nhập siêu là kết quả về cán cân thương mại của một nước ở vào tình trạng nào

Trong thực tế, quy luật cung và cầu được tạo thành từ hai quy luật riêng biệt: quy luật cung và quy luật cầu. Mỗi luật này hoạt động độc lập với luật kia, nhưng trong nền kinh tế thị trường, chúng phối hợp với nhau để định giá bất kỳ hàng hóa hoặc sản phẩm nhất định nào.

Quy luật cung quy định rằng người sản xuất hàng hóa sẽ chào bán nhiều sản phẩm hơn nếu họ có thể bán với giá cao hơn giá thấp hơn.

Tác động trực tiếp của điều này là cung tăng khi giá tăng, nhưng cung giảm khi giá giảm. Quy luật cầu quy định rằng giá hàng hóa càng thấp thì càng có nhiều người mua hàng hóa đó, miễn là không có gì khác thay đổi.

Tham khảo thêm: https://phamngochanh.com/du-an/astral-city/

Quy luật cung cầu là gì

Nguyên lý cung – cầu, hay quy luật cung cầu, phát biểu rằng thông qua sự điều chỉnh của thị trường, một mức giá cân bằng (còn gọi là mức giá thị trường) và một lượng giao dịch hàng cân bằng sẽ được xác định.

Mức giá và lượng hàng đó tương ứng với giao điểm của đường cung và đường cầu. Trạng thái cân bằng của một mặt hàng như thế gọi là cân bằng bộ phận.

Khi đạt trạng thái cân bằng của cùng lúc tất cả các mặt hàng, kinh tế học gọi đó là cân bằng tổng thể hay cân bằng chung. Ở trạng thái cân bằng, sẽ không có dư cung (lượng cung lớn hơn lượng cầu) hay dư cầu (lượng cầu lớn hơn lượng cung).

Bốn nguyên lý cơ bản về cung và cầu là:

 

  • Nếu nhu cầu tăng (đường cầu thay đổi về bên phải) và nguồn cung vẫn không đổi, thì tình trạng thiếu hụt xảy ra, dẫn đến giá cân bằng cao hơn.

  • Nếu nhu cầu giảm (đường cầu dịch chuyển về bên trái) và nguồn cung vẫn không đổi, thì thặng dư xảy ra, dẫn đến giá cân bằng thấp hơn.

  • Nếu cầu vẫn không thay đổi và cung tăng (đường cung dịch chuyển về bên phải), thì thặng dư xảy ra, dẫn đến giá cân bằng thấp hơn.

  • Nếu cầu vẫn không thay đổi và cung giảm (đường cung dịch chuyển về bên trái), thì tình trạng thiếu hụt xảy ra, dẫn đến giá cân bằng cao hơn.

Quy luật cung cầu thực chất không phải là một quy luật mà là một lý thuyết kinh tế giải thích một khái niệm cơ bản của kinh tế học và tạo cơ sở cho nền kinh tế thị trường . Về mặt lý thuyết, nó giải thích mối quan hệ giữa sự sẵn có của một sản phẩm và mong muốn về nó với giá của nó trên thị trường. Nói một cách đơn giản, luật nói rằng giá của một sản phẩm, mặc dù nó có thể thay đổi một số, cuối cùng sẽ ổn định đến mức số lượng mà người tiêu dùng yêu cầu bằng với số lượng mà nhà sản xuất cung cấp. Kết quả cuối cùng là thiết lập giá cân bằng.

Ý nghĩa của quy luật cung cầu là gì

Thông qua sự tương tác của chúng, hai quy luật này định giá trong nền kinh tế thị trường. Nếu nhu cầu tăng lên nhưng cung của một hàng hóa không đổi, giá của hàng hóa đó sẽ tăng lên.

Mặt khác, nếu cầu giảm nhưng cung vẫn giữ nguyên, thì giá của hàng hóa đó sẽ giảm xuống. Nếu cung của một hàng hóa tăng lên nhưng nhu cầu của người tiêu dùng không đổi thì giá cả sẽ giảm xuống. Khi lượng cung hàng hóa giảm nhưng nhu cầu của người tiêu dùng vẫn giữ nguyên, thì giá cả sẽ tăng lên.

Quy luật cung và cầu có vẻ giống như một nguyên tắc thông thường hoặc một quan sát. Tuy nhiên, trong nghiên cứu kinh tế học, nó là nền tảng để xây dựng sự hiểu biết cơ bản về kinh tế học.

Theo thời gian, các lý thuyết kinh tế quan trọng đã phát triển xung quanh những khái niệm đơn giản này, và các mô hình kinh tế lượng dựa trên toán học và phức tạp cao đã được xây dựng để chỉ ra và giải thích cách các cơ chế của quy luật này tương tác và hoạt động trong một nền kinh tế.

Một chức năng của thị trường là tìm giá “cân bằng” để cân bằng giữa cung và cầu đối với hàng hóa và dịch vụ. Giá cân bằng (còn được gọi là giá “bù trừ thị trường”) là giá mà tại đó mỗi người sản xuất có thể bán tất cả những gì mình muốn để sản xuất và mỗi người tiêu dùng có thể mua tất cả những gì mình cần.

Đương nhiên, các nhà sản xuất luôn muốn tính giá cao hơn. Nhưng ngay cả khi họ không có đối thủ cạnh tranh, họ cũng bị giới hạn bởi quy luật cầu: nếu người sản xuất khăng khăng với giá cao hơn, người tiêu dùng sẽ mua ít đơn vị hơn.

Quy luật cung đặt ra một giới hạn tương tự đối với người tiêu dùng. Họ luôn muốn trả giá thấp hơn giá hiện tại. Nhưng nếu họ khăng khăng đòi trả ít hơn (giả sử thông qua kiểm soát giá ), các nhà cung cấp sẽ sản xuất ít hơn và một số nhu cầu sẽ không được đáp ứng.

Quy luật cung cầu và giá cả hàng hóa, có ý nghĩa như thế nào đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp?

Quy luật cung – cầu chính là cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường. Giá cả sẽ được thị trường xác định thông qua mối quan hệ giữa cung và cầu: Khi giá càng tăng thì lượng hàng hóa mà người tiêu dùng sẵn lòng mua (lượng cầu) sẽ giảm, trong khi đó lượng hàng hóa người sản xuất muốn cung ứng (lượng cung) sẽ tăng.

Trong kinh tế vĩ mô, thì cân bằng thị trường là một trạng thái ở đó sản lượng giao dịch và giá cả có khả năng tự ổn định, không phải chịu những áp lực thay đổi.

Từ đó tạo ra trạng thái được sự hài lòng giữa người mua và người bán. Khi giá cân bằng thì sản lượng hàng hóa mà người bán sẵn sàng cung cấp bằng (cung) bằng với sản lượng người mua sẵn lòng mùa.

 

Quy luật cung cầu:

  • Cung = Cầu: giá ổn định.

  • Cung > Cầu: giá cả giảm.

  • Cung < Cầu: giá cả tăng.

Do quy luật cung cầu nên giá cả luôn biến động liên tục trên thị trường. Việc của các cơ quan quản lý là luôn kiểm soát giá cả ổn định, để theo kế hoạch tăng trưởng kinh tế chung.

Giả sử giá cao làm lượng cung > lượng cầu sẽ tạo nên tình trạng dư thừa hàng hóa tạo áp lực đẩy giá xuống, giá giảm làm giảm lượng cung và tăng lượng cầu dẫn đến cân bằng.

Ngược lại, nếu giá thấp làm cho lượng cầu > lượng cung dẫn đến thiếu hụt hàng hóa tạo áp lực nâng giá lên. Giá tăng sẽ làm lượng cung tăng và lượng cầu giảm dẫn đến cân bằng.

Với cách điều tiết như vậy, giá thị trường sẽ ở mức lượng cung đúng bằng lượng cầu. Khi cung và cầu thay đổi sẽ làm giá thay đổi: VD cung tăng sẽ làm giá giảm, cầu tăng sẽ làm giá tăng. 

Hay nói cách khác, giá cả thị trường là giá bán thực tế của hàng hóa thị trường hoặc là giá cả hàng hóahàng hóa được thỏa thuận giữa người mua và người bán trên thị trường.

Đối với người kinh doanh đó là giá kinh doanh, giá này phải bù đắp được các chi phí và có lãi cần thiết thì họ mới có thể tồn tại và phát triển.

Cung và cầu tăng và giảm cho đến khi đạt được mức giá cân bằng. Ví dụ: giả sử một công ty sản xuất ô tô hạng sang định giá mẫu ô tô mới của họ là 200.000 đô la.

Trong khi nhu cầu ban đầu có thể cao, do công ty quảng cáo thổi phồng và tạo ra tiếng vang cho chiếc xe, hầu hết người tiêu dùng không sẵn sàng chi 200.000 đô la cho một chiếc ô tô.

Do đó, doanh số của mẫu xe mới này nhanh chóng giảm xuống, tạo ra tình trạng cung vượt cầu và làm giảm nhu cầu mua xe. Đáp lại, công ty giảm giá xe ô tô xuống 150.000 đô la để cân bằng cung và cầu về ô tô để cuối cùng đạt mức giá cân bằng.

Quy luật cung cầu trong nền kinh tế thị trường? Trong kinh tế học, cung và cầu là mối quan hệ giữa số lượng hàng hóa mà người sản xuất muốn bán ở các mức giá khác nhau và số lượng mà người tiêu dùng muốn mua. Ở trạng thái cân bằng, lượng hàng hóa do người sản xuất cung cấp bằng lượng cầu của người tiêu dùng

Quy luật cung cầu có ý nghĩa như thế nào đối với nhà doanh nghiệp? Cung và cầu là một mô hình kinh tế nói rằng giá mà hàng hóa được bán được xác định bởi cung và cầu của hàng hóa đó.

Khi cung của một hàng hóa bằng với cầu của nó (được gọi là trạng thái cân bằng kinh tế), nó đạt đến một mức giá ổn định mà người mua và người bán có thể thỏa thuận.

Quy luật cung cầu có vai trò như thế nào đối với giá trị hàng hóa? Kinh tế học về cung và cầu quy định rằng khi nhu cầu cao, giá cả sẽ tăng và tiền tệ tăng giá trị. Ngược lại, nếu một quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu, thì nhu cầu về tiền tệ của quốc gia đó tương đối ít hơn, do đó giá sẽ giảm. Trong trường hợp tiền tệ, nó mất giá hoặc mất giá trị.